• a
  • b
  • c
  • d

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. 11
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168