• a
  • b
  • c
  • d

Zarząd Delko S.A., opublikował stanowisko w przedmiocie obecnej kapitalizacji Spółki na GPW.

W dniu 21 lutego b.r. Zarząd Spółki przesłał do publicznej wiadomości informację dotyczącą aktualnej wyceny akcji Delko na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu obecna kapitalizacja nieodzwierciedla aktualnej i przyszłej wartości Delko S.A. W ocenie Zarządu, spadek notowań kursu akcji nie znajduje żadnego uzasadnienia fundamentalnego.
Zarząd konsekwentnie realizuje strategię rozwoju prowadzonej działalności, w tym restrukturyzacji organizacyjnej Grupy Delko, jak również koncepcję większej transparentności działalności operacyjnej prowadzonej w ramach Grupy, czego wynikiem było również przekazanie kompetencji zarządczych osobom spoza grona znaczących akcjonariuszy Spółki.
Osiągnięte wyniki sprzedaży w miesiącu styczniu bieżącego roku są zgodne z przyjętym budżetem na 2011 rok (wersja P0).

- Spółka jest w dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej. Naszym zdaniem obecna wycena akcji jest nieuzasadniona oraz nie odzwierciedla aktualnej i przyszłej wartości prowadzonego biznesu – powiedział prezes Delko Andrzej Worsztynowicz.

- Konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię rozwoju, w tym konsolidacji rynku pod marką DELKO i restrukturyzacji organizacyjnej Grupy Delko, która znacząco podwyższy poziom efektywności prowadzonej działalności – dodał Andrzej Worsztynowicz.

- Podwyższyliśmy prognozę przychodów ze sprzedaży Grupy na 2010 r. Przekroczymy poziom 0,5 mld zł obrotu. Jest to najwyższy poziom przychodów w dotychczasowej historii Grupy. Z powodów zewnętrznych i wewnętrznych szacunek zysku brutto Grupy został obniżony do poziomu 8 mln zł. Na wykonaniu zeszłorocznego planu finansowego zaważyły czynniki jednorazowe, takie jak klęska powodzi, katastrofa smoleńska oraz klęska zimy, co ograniczyło przychody branży w tradycyjnym kanale handlu, która jest wrażliwa na tego typu czynniki. W
konsekwencji miało to wpływ na otrzymane bonusy roczne, które mocno wpływają na nasze wyniki. Ponadto na wyniki wpłynęły przede wszystkim wyższe od planowanych koszty przeprowadzonych, trzech akwizycji i koszty prowadzonej restrukturyzacji Grupy Delko – powiedział Andrzej Worsztynowicz.

- Na tegoroczne wyniki finansowe będzie wpływała przede wszystkim prowadzona restrukturyzacja Grupy i konsolidacja wyników ostatnio przejętych spółek – dodał prezes Worsztynowicz.

- Wyniki sprzedaży za styczeń są lepsze od uzyskanych w analogicznym okresie minionego roku obrotowego i zgodne z przyjętym budżetem na 2011 rok – powiedział Andrzej Worsztynowicz.


DELKO S.A. – lider na rynku dystrybucji kosmetyczno-chemicznej w Polsce, wyróżniający się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych oraz efektywności działania. Spółka została założona w 1995 r., przez właścicieli kilkunastu hurtowni chemiczno-kosmetycznych    z całej Polski. Przez ten czas DELKO S.A. zdobyła wiodącą rolę w dystrybucji hurtowej produktów chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów higieny osobistej w tradycyjnym handlu, pozostając jedynym podmiotem oferującym tego typu usługi na terenie całego kraju. Sprzedaż produktów prowadzona jest w oparciu o regionalnych przedstawicieli, sieć własnych hurtowni oraz bezpośrednią obsługę dużych klientów detalicznych.   W skład Grupy Kapitałowej Delko wchodzi: DELKO S.A., jako jednostka dominująca oraz sześć podmiotów zależnych, tj.: PH AMA S.A., Delko Otto sp. z o.o., Frog MS Delko sp. z o.o., Nika sp. z o.o., Delko RDT Księżycowa sp. z o.o. i Cosmetics Sp. z o.o.

Od września 2009 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.DELKO S.A. jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień, min. pięciokrotnie (w 2002 r., 2003 r., 2006
r., 2007 r., oraz 2008 r.) uzyskała tytuł „Gazeli Biznesu” nagrody przyznawanej przez dziennik „Puls Biznesu” dla najbardziej dynamicznie rozwijających się firm. Celem strategicznym Spółki jest umacnianie pozycji niekwestionowanego lidera rynku hurtowego branży chemiczno-kosmetycznej w Polsce. Cel ten DELKO S.A. chce osiągnąć poprzez przejęcia i akwizycje oraz rozwój organiczny, tj. zwiększenie sprzedaży produktów własnych marek i rozwój sieci sprzedaży w segmencie detalicznym.

Dodatkowych informacji udziela: Dariusz Ptak

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168