• a
  • b
  • c
  • d

Zarząd Delko S.A. opublikował raport okresowy za I kwartał 2011 roku.

Wartość majątku Grupy Delko na dzień 31.03.2011 r. wynosiła 163.865 tys. zł i była wyższa w porównaniu z dniem 31.03.2010 r. o 55,6%. Przychody netto ze sprzedaży Grupy wyniosły 145.604 tys. zł i były wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku 2010 o 18,5%. Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 1.206 tys. zł i był niższy w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku obrotowego o 23,8%. Zysk netto Grupy został pomniejszony o 27,8% zaliczkę na podatek dochodowy.
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 4.399 tys. zł.

- Wyniki finansowe za I kwartał b.r. są rezultatem przede wszystkim niższych korzyści, jakie realizowaliśmy na głównych umowach handlowych, a to za sprawą o wiele niższego zaangażowania producentów w działania wspierające sprzedaż.
Ponadto w minionym okresie zanotowaliśmy niższe przychody ze względu na fakt, że Święta Wielkanocne w tym roku przypadły na okres II kwartału.Tradycyjnie okres przedświąteczny przynosi większe przychody – powiedział Prezes zarządu Andrzej Worsztynowicz.

- Przeprowadzana restrukturyzacja organizacyjna Grupy łączy się z ponoszeniem określonych kosztów, co dodatkowo wpłynęło na rachunek również pierwszego kwartału – dodał Andrzej Worsztynowicz.

DELKO S.A. – lider na rynku dystrybucji kosmetyczno-chemicznej w Polsce, wyróżniający się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych oraz efektywności działania. Spółka została założona w 1995 r., przez właścicieli kilkunastu hurtowni chemiczno-kosmetycznych    z całej Polski. Przez ten czas DELKO S.A. zdobyła wiodącą rolę w dystrybucji hurtowej produktów chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów higieny osobistej w tradycyjnym handlu, pozostając jedynym podmiotem oferującym tego typu usługi na terenie całego kraju. Sprzedaż produktów prowadzona jest w oparciu o regionalnych przedstawicieli, sieć własnych hurtowni oraz bezpośrednią obsługę dużych klientów detalicznych.   W skład Grupy Kapitałowej Delko wchodzi: DELKO S.A., jako jednostka dominująca oraz sześć podmiotów zależnych, tj.: PH AMA S.A., Delko Otto sp. z o.o., Frog MS Delko sp. z o.o., Nika sp. z o.o., Delko RDT Księżycowa sp. z o.o. i Cosmetics Sp. z o.o.

Od września 2009 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.DELKO S.A. jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień, min. pięciokrotnie (w 2002 r., 2003 r., 2006
r., 2007 r., oraz 2008 r.) uzyskała tytuł „Gazeli Biznesu” nagrody przyznawanej przez dziennik „Puls Biznesu” dla najbardziej dynamicznie rozwijających się firm. Celem strategicznym Spółki jest umacnianie pozycji niekwestionowanego lidera rynku hurtowego branży chemiczno-kosmetycznej w Polsce. Cel ten DELKO S.A. chce osiągnąć poprzez przejęcia i akwizycje oraz rozwój organiczny, tj. zwiększenie sprzedaży produktów własnych marek i rozwój sieci sprzedaży w segmencie detalicznym.

Dodatkowych informacji udziela: Dariusz Ptak

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168