• a
  • b
  • c
  • d

Zarząd Delko S.A. poinformował o podpisaniu listów intencyjnych w przedmiocie rozpoczęcia negocjacji dotyczących kolejnych przejęć.

W dniu 30 czerwca b.r. podpisane zostały listy intencyjne w przedmiocie podjęcia negocjacji dotyczących zakupu udziałów w następujących spółkach:

1. Delkor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
2. Luberda Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowsku,
3. Delko OTTO Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Podpisanie wspomnianych jest wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju, w tym koncepcji większej transparentności  działalności operacyjnej prowadzonej w ramach Grupy Delko. Przeprowadzenie m.in. przedmiotowej strukturyzacji kapitałowej i restrukturyzacji organizacyjnej znacząco podniesie efektywność działalności gospodarczej prowadzonej przez Grupę Kapitałową.
Zakończone i planowane akwizycje stanowią aktywny udział Spółki w konsolidacji polskiego rynku FMCG wybranych dóbr pod firmą DELKO.

- Podpisanie listów intencyjnych jest kolejnym krokiem w kierunku budowania efektów skali oraz siły negocjacyjnej Delko – powiedział Dawid Harsze, Wiceprezes Zarządu Delko.

– Przypomnę, że w zeszłym roku zrealizowaliśmy trzy projekty akwizycyjne – dodał.

- Zrealizowanie kolejnych akwizycji istotnie poprawi naszą pozycję konkurencyjną i zwiększy kontrolę kapitałową Grupy Delko nad udziałami w rynku o ok. 4% – powiedział Dawid Harsze.

Wspomniane spółki są dystrybutorami Delko S.A., zaś Delko OTTO jest również spółką zależną Delko S.A. (Spółka posiada 50,02% udziałów ww.). Intencją stron podpisanych dokumentów jest to, aby Delko S.A. przejęło kontrolę właścicielską nad spółkami Delkor i Luberda oraz nabyło wszystkie pozostałe udziały Delko OTTO Sp. z o.o.
Zgodnie z podpisanymi listami, negocjacje w przedmiotowej sprawie mają zostać zakończone najpóźniej do dnia 30 września tego roku. Szczegóły planowanych operacji strony określą w odrębnych umowach, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości.

- Ze względu na ostatnie zmiany w zarządzie spółki, pracujemy obecnie nad nowelą strategii dla Grupy. Planujemy upublicznić te informacje niezwłocznie po zakończeniu prac. Nastąpi to w ciągu najbliższych trzech miesięcy – Powiedział Wiceprezes Harsze.

- Pozyskanie do współpracy Pana Dariusza Śmiejkowskiego pozwoli na zbudowanie efektywniejszej struktury holdingowej Delko, co umożliwi spłaszczenie pionów operacyjnych. Pan Dariusz Śmiejkowski odpowiada za przebudowę modelu biznesowego Delko, którego trzonem będzie nowy system negocjacji i pracy z producentem (dostawcą) i klientem (półką sklepową) – dodał Dawid Harsze.

 

DELKO S.A. – lider na rynku dystrybucji kosmetyczno-chemicznej w Polsce, wyróżniający się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych oraz efektywności działania. Spółka została założona w 1995 r., przez właścicieli kilkunastu hurtowni chemiczno-kosmetycznych    z całej Polski. Przez ten czas DELKO S.A. zdobyła wiodącą rolę w dystrybucji hurtowej produktów chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów higieny osobistej w tradycyjnym handlu, pozostając jedynym podmiotem oferującym tego typu usługi na terenie całego kraju. Sprzedaż produktów prowadzona jest w oparciu o regionalnych przedstawicieli, sieć własnych hurtowni oraz bezpośrednią obsługę dużych klientów detalicznych.   W skład Grupy Kapitałowej Delko wchodzi: DELKO S.A., jako jednostka dominująca oraz sześć podmiotów zależnych, tj.: PH AMA S.A., Delko Otto sp. z o.o., Frog MS Delko sp. z o.o., Nika sp. z o.o., Delko RDT Księżycowa sp. z o.o. i Cosmetics Sp. z o.o.

Od września 2009 r. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.DELKO S.A. jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień, min. pięciokrotnie (w 2002 r., 2003 r., 2006
r., 2007 r., oraz 2008 r.) uzyskała tytuł „Gazeli Biznesu” nagrody przyznawanej przez dziennik „Puls Biznesu” dla najbardziej dynamicznie rozwijających się firm. Celem strategicznym Spółki jest umacnianie pozycji niekwestionowanego lidera rynku hurtowego branży chemiczno-kosmetycznej w Polsce. Cel ten DELKO S.A. chce osiągnąć poprzez przejęcia i akwizycje oraz rozwój organiczny, tj. zwiększenie sprzedaży produktów własnych marek i rozwój sieci sprzedaży w segmencie detalicznym.

Dodatkowych informacji udziela: Dariusz Ptak

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168