• a
  • b
  • c
  • d

Zgoda na koncentrację

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez spółkę Delko SA kontroli nad spółką Doktor Leks SA z siedzibą we Wrocławiu. Koncentracja nastąpi w ramach jednej transakcji polegającej na nabyciu 100% akcji spółki Doktor Leks SA.

Doktor Leks SA i spółka zależna od Doktor Leks SA – Delko ESTA Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim prowadzą działalność na terenie województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, w zakresie hurtowej sprzedaży artykułów chemii gospodarczej, kosmetyków i artykułów higienicznych.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168