• a
  • b
  • c
  • d

W dniu dzisiejszym spółka Delko SA nabyła 100% udziałów w spółce Delkor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i 100% akcji spółki Doktor Leks SA z siedzibą we Wrocławiu. Doktor Leks SA jest właścicielem 100% udziałów w spółce Delko Esta Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim. Tym samym w skład Grupy Kapitałowej Delko, poza spółką matką, wchodzi od dzisiaj, 9 podmiotów, w tym 8 hurtowni: Delko Otto Sp. z o.o., Cosmetics RDT Sp. z o.o., AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o., NIKA Sp. z o.o., Doktor Leks SA, Delko Esta Sp. z o.o. i Delkor Sp. z o.o. oraz operator programu franczyzowego spółka Blue Stop Sp. z o.o.

Treść szczegółowych komunikatów dotyczących akwizycji Delkor i Doktor Leks znajduje się tutaj.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168