• a
  • b
  • c
  • d

Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

W dniu dzisiejszym został opublikowany Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za III kwartał 2016 roku. GK Delko wypracowała 9,5 mln zysku netto w pierwszych 3 kwartałach 2016 r.

Żeby zapoznać się z pełną treścią raportu kliknij tutaj.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168