• a
  • b
  • c
  • d

Aktualności

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18. lutego 2016 roku

Pełna treść komunikatu jest dostępna tutaj.
Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Delko OTTO Sp. z o.o. podjęło uchwałę o umorzeniu 2.499 udziałów w spółce Delko OTTO Sp. z o.o.
W wyniku umorzenia spółka Delko SA stała się jedynym udziałowcem spółki Delko OTTO Sp. z o.o.

Pełna treść komunikatu jest dostępna tutaj.
Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj.

 Najserdeczniesze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia - składa DELKO S.A.

Boże_Narodzenie_2015_Delko

W dniu dzisiejszym przekazujemy do Państwa wiadomości Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za III kwartał 2015 roku

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj .

W dniu dzisiejszym spółka Delko SA nabyła 100% udziałów w spółce Delkor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i 100% akcji spółki Doktor Leks SA z siedzibą we Wrocławiu. Doktor Leks SA jest właścicielem 100% udziałów w spółce Delko Esta Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim. Tym samym w skład Grupy Kapitałowej Delko, poza spółką matką, wchodzi od dzisiaj, 9 podmiotów, w tym 8 hurtowni: Delko Otto Sp. z o.o., Cosmetics RDT Sp. z o.o., AMA Sp. z o.o., FROG MS Delko Sp. z o.o., NIKA Sp. z o.o., Doktor Leks SA, Delko Esta Sp. z o.o. i Delkor Sp. z o.o. oraz operator programu franczyzowego spółka Blue Stop Sp. z o.o.

Treść szczegółowych komunikatów dotyczących akwizycji Delkor i Doktor Leks znajduje się tutaj.

Strona 4 z 21

4

Nasi Partnerzy


Notice: Undefined offset: 1 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 1 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 2 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 2 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 3 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 3 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 4 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 4 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 5 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 5 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 6 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 6 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 7 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 7 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 8 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 8 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 9 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 9 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 10 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 10 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 11 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 11 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 12 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 12 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 13 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 13 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 14 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 14 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168