• a
  • b
  • c
  • d

Aktualności

Rapot bieżący 17/2016

W dniu dzisiejszym został opublikowany raport bieżący DELKO S.A. nr 17/2016.

Zarząd Delko S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Delko SA podpisało aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym.

Szczegółowe informację znajdują się tutaj.

Rapot bieżący 16/2016

W dniu dzisiejszym został opublikowany raport bieżący DELKO S.A. nr 16/2016.

Zarząd Delko S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym ZWZA Delko SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. Kwota 1.734.200,00 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,29 złotych na jedną akcję Spółki. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 23. września 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 14. października 2016 roku.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj.

Rapoty bieżące 12/2016 i 13/2014

W dniu dzisiejszym zostały opublikowane raporty bieżące DELKO S.A. nr 12/2016 i 13/2016.
W raportach spółka informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23.06.2016 oraz o rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj.

Raport kwartalny 2016Q1

W dniu dzisiejszym został opublikowany raport kwartalny DELKO S.A. za pierwszy kwartał 2016r.

Raport do pobrania dostępny jest tutaj.
Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj.

Raporty roczne 2015

W dniu dzisiejszym zostały opublikowane raporty roczne DELKO S.A. oraz Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2015. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Żeby przejść do listy raportów kliknij tutaj.

Strona 2 z 21

2

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168