• a
  • b
  • c
  • d

Dywidenda

Zarząd Delko S.A. zamierza rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 1.734.200,00 zł (tj. 0,29 zł na jedną akcję) z zysku netto za okres od 01. stycznia 2015 roku do 31. grudnia 2015 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że niniejsza rekomendacja została w dniu 17. marca 2016 r. pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.


Dywidenda 2017

W dniu 21. czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, na mocy której kwota 2.093.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki. Do dywidendy uprawnionych jest 5.980.000 akcji, co daje dywidendę w wysokości 0,35 złotych (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję Spółki.

Dywidenda 2016

W dniu 23. czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, na mocy której kwota 1.734.200,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych) została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki. Do dywidendy uprawnionych jest 5.980.000 akcji, co daje dywidendę w wysokości 0,29 złotych (słownie: dwadzieścia dziwięć groszy) na jedną akcję Spółki.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 23. września 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 14. października 2016 roku.

Dywidenda 2015

W dniu 23. czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko SA podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, na mocy której kwota 1.495.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki. Do dywidendy uprawnionych jest 5.980.000 akcji, co daje dywidendę w wysokości 0,25 złotych (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję Spółki.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 07. lipca 2015 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 28. lipca 2015 roku.

Dywidenda 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2015 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 5.367.971,85 zł na wypłatę dywidendy.

Dywidenda dla akcjonariuszy wynosi 0,25 zł na jedną akcję.

Na dzień ZWZ dywidendą objętych jest 5.980.000 akcji, a łączna wysokość dywidendy wynosi 1.495.000,00 zł.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 07 lipca 2015 r., a termin wypłaty dywidendy na 28 lipca 2015 r.

Dywidenda 2013

W roku 2013 Spółka nie wypłacała dywidendy.

Dywidenda 2012

W roku 2012 Spółka nie wypłacała dywidendy.

Dywidenda 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2011 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości 4.919.260,85 zł na wypłatę dywidendy.

Dywidenda dla akcjonariuszy wynosi 0,12 zł na jedną akcję.

Na dzień ZWZ dywidendą objętych jest 5.980.000 akcji, a łączna wysokość dywidendy wynosi 717.600,00 zł.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 05 lipca 2011 r., a termin wypłaty dywidendy na 26 lipca 2011 r.

Dywidenda 2010

W roku 2010 Spółka nie wpłacała dywidendy.

Nasi Partnerzy


Notice: Undefined offset: 1 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 1 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 2 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 2 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 3 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 3 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 4 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 4 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 5 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 5 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 6 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 6 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 7 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 7 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 8 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 8 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 9 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 9 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 10 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 10 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 11 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 11 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 12 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 12 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 13 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 13 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 14 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 14 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168