• a
  • b
  • c
  • d

Dywidenda

Zarząd Delko S.A. zamierza rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 1.734.200,00 zł (tj. 0,29 zł na jedną akcję) z zysku netto za okres od 01. stycznia 2015 roku do 31. grudnia 2015 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że niniejsza rekomendacja została w dniu 17. marca 2016 r. pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.


Dywidenda 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2015 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 5.367.971,85 zł na wypłatę dywidendy.

Dywidenda dla akcjonariuszy wynosi 0,25 zł na jedną akcję.

Na dzień ZWZ dywidendą objętych jest 5.980.000 akcji, a łączna wysokość dywidendy wynosi 1.495.000,00 zł.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 07 lipca 2015 r., a termin wypłaty dywidendy na 28 lipca 2015 r.

Dywidenda 2013

W roku 2013 Spółka nie wypłacała dywidendy.

Dywidenda 2012

W roku 2012 Spółka nie wypłacała dywidendy.

Dywidenda 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2011 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości 4.919.260,85 zł na wypłatę dywidendy.

Dywidenda dla akcjonariuszy wynosi 0,12 zł na jedną akcję.

Na dzień ZWZ dywidendą objętych jest 5.980.000 akcji, a łączna wysokość dywidendy wynosi 717.600,00 zł.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 05 lipca 2011 r., a termin wypłaty dywidendy na 26 lipca 2011 r.

Dywidenda 2010

W roku 2010 Spółka nie wpłacała dywidendy.

Nasi Partnerzy


Notice: Undefined offset: 1 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 1 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 2 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 2 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 3 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 3 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 4 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 4 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 5 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 5 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 6 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 6 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 7 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 7 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 8 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 8 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 9 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 9 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 10 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 10 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 11 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 11 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 12 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 12 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 13 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 13 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 14 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 14 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Al. Komisji Edukacji Narodowej nr.95 kl. XVIII B, II p
02-777 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168