List do Akcjonariuszy
Szanowni Akcjonariusze Delko,
Nasza Grupa prowadzi sprzedaż produktów FMCG w dość ustabilizowanych segmentach gospodarki,
które są odporne na zawirowania gospodarcze otoczenia.
Sprzedajemy to, co każdy Polak codziennie kupuje, niezależnie od epidemii, inflacji i wojny.
Działamy na rynku od 27 lat, a nasze wyniki finansowe są regularnie dodatnie i rosną.
Wypłacamy też co rok – dywidendę.
Kurs akcji jest niski poniżej wyceny zarówno księgowej, jak i majątkowej. Być może nie
rośnie jakoś spektakularnie, ale też nie spada nagle.
Wyniki finansowe za 2021 rok drugie w historii. Co prawda w 2020 roku było trochę lepiej,
ale to zasługa jednorazowej sprzedaży produktów dotyczących epidemii COVID.
Tegoroczne wyniki:
Sprzedaż 779,7 mln zł
EBITDA 31,3 mln zł
EBITDA % 4,02 %
Zysk netto 18,08 mln zł
Zysk netto na jedną akcję 3,02 zł
P/E (26.04.2022) 5,18
Wartość księgowa akcji 20,26
P/BV (26.04.2022) 0,77
Grupa Delko nie jest nadmiernie zadłużona, wzrost kosztów kredytów bankowych nie
wpłynie istotnie na wyniki spółki. Zresztą w ostatnich latach, w oczekiwaniu na korektę
zmniejszyliśmy zadłużenie bankowe.
Jesteśmy w znacznym stopniu przygotowani na funkcjonowanie w warunkach
permanentnego wzrostu cen i braków asortymentowych. W bieżącym roku nie odczuwamy znacząco
negatywnych skutków sytuacji kryzysowych w Europie, a nawet rośniemy.
Liczę na to, że wyniki roku 2022 będą rekordowe.
Będę wnioskował o wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie najwyższym w historii.
Życzę wszystkim zdrowia, bezpiecznego nieba nad głową i pełnego portfela.
Dariusz Kawecki