• a
  • b
  • c
  • d

Raport bieżący nr 3/2009


Raport bieżący 03/2009

Temat: Przydział Akcji Oferowanych.

Zarząd Delko S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w związku z prawidłowym złożeniem zapisów oraz opłaceniem, w dniu dzisiejszym przydzielonych zostało łącznie 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) Akcji Serii C Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł. ( jeden złoty) na kwotę 14.250.000 zł. (słownie: czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
W związku z powyższym, Oferta Publiczna doszła do skutku w maksymalnej wysokości, określonej w Prospekcie Emisyjnym.

W transzy Małych Inwestorów zostało złożonych 678 zapisów na łączną liczbę akcji 2.653.512 (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwanaście) o łącznej wartości wpłat 25.208.346 zł. (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote). 
Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 85,87%.

W transzy Dużych Inwestorów zostało złożonych 21 zapisów na łączną liczbę akcji 1.152.994 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) o łącznej wartości wpłat 10.953.443 zł. (słownie: dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści trzy złote). 

Cena Emisyjna Akcji Serii C wynosiła 9,50 zł. (słownie: dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy).

Nasi Partnerzy


Notice: Undefined offset: 1 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 1 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 2 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 2 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 3 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 3 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 4 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 4 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 5 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 5 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 6 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 6 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 7 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 7 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 8 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 8 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 9 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 9 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 10 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 10 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 11 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 11 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 12 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 12 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 13 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 13 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 14 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Notice: Undefined offset: 14 in /modules/mod_p30imagescroll/helper.php on line 64

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

Ul. Matuszewska 14 bud. D4
03-876 Warszawa

BRE Bank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168