• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 2/2009

 Raport bieżący 02/2009

Temat: Informacja o Cenie Emisyjnej Akcji Serii C.

Zgodnie z treścią Prospektu Emisyjnego Spółki zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28.11.2008 r. oraz zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zarząd Delko S.A. informuje,  że Cena Emisyjna Akcji Serii C została ustalona na poziomie 9,50 zł.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168