• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 11/2009

Raport bieżący 11/2009Temat: Zmiana informacji poufnej.  


W związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją, Zarząd Delko S.A. zawiadamia, że Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. podpisał dzisiaj, z datą 02 października 2009 r. - aneks do umowy kredytu odnawialnego w walucie polskiej z dnia 04.07.2008 r. z Delko RDT Księżycowa Sp. z o.o. (spółka zależna Delko S.A.) w kwocie 2.800.000 PLN.
Na podstawie ww. aneksu strony przedłużyły czas trwania przedmiotowej umowy do dnia 03.07.2010 r.  Pozostałe, istotne warunki umowy nie uległy zmianie. 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168