• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 12/2009


Raport bieżący 12/2009

Temat: Data przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za III kwartał 2009 r.

Podstawa prawna: §  103 ust. 4 oraz § 83 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Zarząd Delko S.A. informuje, że raport okresowy za III kwartał 2009 r. (SA-QSr) zostanie przesłany do publicznej wiadomości w dniu 16 listopada 2009 r.
Jednocześnie, Zarząd Spółki składa oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  (Dz. U. Nr 33, poz.259).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168