• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 16/2009

 Umowa z firmą „Eveline Cosmetics”.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie

Zarząd Delko S.A. przesyła informację do publicznej wiadomości, że w dniu 17 listopada 2009 r. podpisał umowę z firmą „Eveline Cosmetics” na dostawy towarów z kategorii kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z datą obowiązywania od dnia 01 października b.r.

Zarząd Spółki szacuje roczne przychody Grupy Kapitałowej Delko z tytułu powyższej umowy na kwotę  3,6 mln zł. (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych). 

„Eveline Cosmetics” jest jednym liderów na rynku produkcji i dystrybucji kosmetyków pielęgnacyjnych w Polsce. Podpisanie ww. umowy umocni pozycję Delko S.A. w segmencie dystrybucji polskich kosmetyków pielęgnacyjnych.  

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168