• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 18/2009

Podpisanie znaczącej umowy z UNILEVER Polska Sp. z o.o.

Zarząd Delko S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 01 grudnia b.r.  podpisał umowę handlową na czas nieokreślony z dostawcą towarów - UNILEVER Polska Sp. z o.o.

„UNILEVER” jest koncernem o znaczeniu światowym w branży artykułów spożywczych, kosmetycznych i detergentów. W Polsce znany jest min. z takich marek jak Domestos, Cif, Omo, Rexona, Dove, Lipton, Knorr czy Algida.

Zarząd Spólki planuje, że podpisanie przedmiotowej umowy zwiększy przychody Grupy Kapitałowej Delko w okresie najbliższych pięciu lat od 80.000.000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) do 150.000.000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).
Jednocześnie ulegnie wzmocnieniu pozycja rynkowa Delko w segmencie dystrybucji markowych artykułów kosmetycznych i detergentów. 

Warunki wspomnianej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą uznania umowy za znaczącą stanowi wysokość przychodów ze sprzedaży Delko S.A.
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168