• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 19/2009


Raport bieżący nr 19/2009

Temat: Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji papierów wartościowych Spółki.

Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Zarząd Delko S.A. przekazuje w załączeniu komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji papierów wartościowych Spółki.  

pobierz plik PDF

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168