• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 20/2009


Raport bieżący nr 20/2009


Temat: Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dot. papierów wartościowych Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Zarząd Delko S.A. przekazuje w załączeniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 9 grudnia 2009 r.:
1.    w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki,
2.    w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B oraz C Spółki.

Dzień pierwszego notowania akcji Delko S.A. został wyznaczony na dzień 15 grudnia br.

 

uchwała GPW nr 694
uchwała GPW nr 695

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168