• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 3/2010

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).  


Zarząd Delko S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał ubiegłego roku (raport bieżący nr 1/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r.). 
Wspomniany raport zostanie opublikowany w dniu 26 lutego 2010 r.

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168