• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 5/2010

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Delko S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 31 marca b.r. podpisał przedwstępną umowę zakupu 100% akcji PH AMA S.A. z siedzibą w Warszawie.  Wspomniana spółka jest czołowym dystrybutorem kosmetyków i chemii gospodarczej na terenie województwa mazowieckiego.
Przedmiotowa umowa stanowi konsekwencję realizowanej strategii rozwoju Delko S.A. również poprzez akwizycje. Jest to już trzecia tego typu umowa, podpisana przez Zarząd Spółki na przestrzeni ostatnich miesięcy.
Transakcja zakupu będzie miała miejsce po przeprowadzeniu audytu.

AMA S.A. ma od 20 lat ugruntowaną pozycję na rynku Aglomeracji Warszawskiej, obsługując obecnie blisko 1.000 odbiorców. W asortymencie firmy wstępują artykuły higieniczne, kosmetyczne oraz chemia gospodarcza. Oferta handlowa obejmuje ok. 7.000 pozycji asortymentowych.
AMA prowadzi nowoczesny, wielopoziomowy magazyn o łącznej powierzchni 3.400 m2.

Przejęcie AMA S.A. umocni Grupę Kapitałową Delko w obszarze działalności operacyjnej na terenie woj. mazowieckiego, a jednocześnie zwiększy jej potencjał w skali kraju.

Wyniki finansowe AMA są dobre i mieszczą się w średnich wskaźnikach dla branży. W ciągu ostatnich lat firma odnotowała dodatnie tempo wzrostu wyników finansowych. .
Zarząd tej spółki prognozuje na 2010 r. dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży.

Zarząd Delko S.A. szacuje, że ww. akwizycja zwiększy przychody Grupy Kapitałowej Delko w 2010 r. (z tego względu, ze Delko współpracuje już z AMA w obszarze handlowym) o kwotę ok. 31.000.000 zł. (słownie: trzydziestu jeden milionów złotych), EBITDA o nie mniej niż 1.700.000 zł. (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) oraz zysk brutto o nie mniej niż 1.200.000 zł. (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168