• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 12/2010

Śrem, dnia 29 czerwca 2010 r.


Raport bieżący 12/2010


Powołanie niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Delko S.A. przesyła do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z rekomendacji Aviva Investors Poland S.A. - powołało na niezależnego członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego.

Pan Wojciech Szymon Kowalski jest magistrem nauk ekonomicznych, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na Wydziale Ekonomii. Nowy członek Rady Nadzorczej Delko S.A. sprawował m.in. funkcję kierowniczą Departamentu Koniunktur i Inwestycji w Pionie Inwestycji Kapitałowych Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu, był Zastępcą Dyrektora Rynku Pierwotnego Domu Maklerskiego Polinwest S.A. z siedzibą w Poznaniu, pełnił funkcję Kierownika Biura Analiz i Informacji Domu Maklerskiego BMT S.A. w Poznaniu, był członkiem Rad Nadzorczych: Relpol S.A., Pflederer Grajewo S.A., W.Kruk S.A. i Elektrotim S.A. Pan Wojciech Szymon Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą wyspecjalizowaną w zakresie analiz i koniunktur, przede wszystkim w przedmiocie makroekonomii, rynków giełdowych, w tym m.in. rynków towarowo-surowcowych
oraz wybranych sektorów oraz branż. Ponadto, wspomniany prowadzi działalność publicystyczną m.in. z zakresu makroekonomii, rynków surowcowych i walutowych. 

Pan Wojciech Szymon Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wspomniana nie jest działalnością, która byłaby konkurencyjna w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki. Wojciech Szymon Kowalski nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Wojciech Szymon Kowalski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168