• d
 • d
 • d
 • d
 • d

Raport bieżący nr 14/2010

Śrem, dnia 01 lipca 2010 r.Raport bieżący 14/2010

 


Zarząd Delko S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2010 r.:

 

 

 1. Doktor Leks S.A. – 1.104.000 akcji zwykłych na okaziciela, dających 1.104.000 głosów i stanowiących 27,5% głosów na ZWZA Spółki (18,5% ogólnej liczby głosów na WZA Delko S.A.),
 2. Kazimierz Luberda – 629.900 akcji zwykłych na okaziciela, dających 629.900 głosów i stanowiących 15,7% głosów na ZWZA Spółki (10,5% ogólnej liczby głosów na WZA Delko S.A.),
 3. Mirosław Dąbrowski – 828.160 akcji zwykłych na okaziciela, dających 828.160 głosów i stanowiących 20,6% głosów na ZWZA Spółki (13,8% ogólnej liczby głosów na WZA Delko S.A.), 
 4. Delkor Sp. z o.o. – 751.360 akcji zwykłych na okaziciela, dających 751.360 głosów i stanowiących 18,7% głosów na ZWZA Spółki (12,6% ogólnej liczby głosów na WZA Delko S.A.).  
   

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

 • KRS: 0000024517
 • NIP: 785-10-03-396
 • Regon: 630306168