• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 15/2010

Śrem, dnia 22 lipca 2010 r.
 

Raport bieżący 15/2010Temat: Powołanie Wiceprezesa Zarządu.

Zarząd Delko S.A. przesyła do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 lipca b.r. otrzymał informację o powołaniu Wiceprezesa Zarządu Spółki. W dniu 19 lipca 2010 r. Rada Nadzorcza Delko S.A. powołała na wspomniane stanowisko Pana Jerzego Tyszkowskiego, który rozpocznie pełnienie obowiązków od dnia 02 sierpnia b.r. 

Nowy członek Zarządu Spółki od 2005 r. był Krajowym Kierownikiem Sprzedaży Kanału Tradycyjnego w Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Jest ekspertem w dziedzinie organizacji sprzedaży i  dystrybucji. W latach 1997-2005 Jerzy Tyszkowski zajmował wiele stanowisk w Danone Sp. z o.o., w tym m.in.  stanowisko Kierownika ds. Rozwoju Sprzedaży Detalicznej,  Kierownika Projektów Sprzedażowych i Dyrektora Regionalnego. W latach 1995-1997 pełnił funkcję Regionalnego Kierownika Sprzedaży Holco Sp. z o.o., natomiast w latach 1994-1995 był Sprzedawcą w Coca-Cola West Poland Ltd.

Jerzy Tyszkowski posiada tytuł magistra inżyniera, ukończył Politechnikę Poznańską na Wydziale Elektrycznym, Studia Podyplomowe „Marketing spożywczy” w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a także studia MBA, prowadzone przez Wielkopolską Szkołę Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i współpracy z Nottingham Trent University. Ponadto, ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania, technik sprzedaży, komunikacji, negocjacji i finansów. 

Pan Jerzy Tyszkowski nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168