• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 22/2010

Śrem, dnia 10 grudnia 2010 r.


 
Raport bieżący 22/2010Temat: Powołanie Członka Zarządu. 

Zarząd Delko S.A. przesyła do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09 grudnia b.r. Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę w przedmiocie powołania Pana Dawida Harsze na Członka Zarządu.
Dawid Harsze jest dyrektorem finansowym Delko S.A.

Pan Dawid Harsze rozpoczął pracę w 2002 roku w ZPUH DEKA Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds. finansowo-księgowych. Od 2004 roku był zatrudniony w Hurtowni Aptekarzy Galenica-Panax Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds. finansowo-księgowych, następnie jako kierownik działu controllingu i rewizji gospodarczej. Od roku 2009 pełnił w ww. spółce obowiązki dyrektora ds. planowania i logistyki oraz członka zarządu. Od 2010 r. Dawid Harsze był dyrektorem finansowym oraz członkiem zarządu DHA Dolpharma Sp. z o.o.

Dawid Harsze posiada tytuł magistra, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, Podyplomowe Studium Controllingu na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz liczne kursy kierunkowe.

Pan Dawid Harsze nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168