• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 4/2011

Śrem, dnia 21 lutego 2011 r.Raport bieżący 04/2011
Informacja poufna.   

Zarząd Delko S.A., zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą - informuje, że obecna kapitalizacja Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie odzwierciedla aktualnej i przyszłej wartości Delko S.A. W ocenie Zarządu, spadek notowań kursu akcji nie znajduje żadnego uzasadnienia fundamentalnego.    

Zarząd konsekwentnie realizuje strategię rozwoju prowadzonej działalności, w tym restrukturyzacji organizacyjnej Grupy Delko, jak również koncepcję większej transparentności  działalności operacyjnej prowadzonej w ramach Grupy, czego wynikiem było również przekazanie kompetencji zarządczych osobom spoza grona znaczących akcjonariuszy Spółki.
Osiągnięte wyniki sprzedaży w miesiącu styczniu bieżącego roku są zgodne z przyjętym budżetem na 2011 rok (wersja P0).
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168