• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 6/2011

Śrem, dnia 24 maja 2011 roku

 

Raport bieżący 06/2010

 

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r.

Zarząd Delko S.A. przesyła wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku:

1. raporty bieżące:

- nr 01 z dnia 28 stycznia 2010 r. „Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku.”,
- nr 02 z dnia 19 lutego 2010 r. „Podpisanie przedwstępnej umowy zakupu udziałów Cosmetics Sp. z o.o.”,
- nr 03 z dnia 23 lutego 2010 r. „Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2009 r.”,
- nr 04 z dnia 04 marca 2010 r. „Rekordowe wzrosty sprzedaży.”,
- nr 05 z dnia 01 kwietnia 2010 r. „Podpisanie przedwstępnej umowy zakupu udziałów PH AMA S.A.”,
- nr 06 z dnia 13 maja 2010 r. „Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r.”,
- nr 07 z dnia 01 czerwca 2010 r. „Prognoza wyników finansowych Grupy Delko na 2010 rok.”,
- nr 08 z dnia 02 czerwca 2010 r. „Zwołanie ZWZA Spółki na dzień 29 czerwca 2010 roku.”,
- nr 09 z dnia 02 czerwca 2010 r. „Nabycie znacznego pakietu akcji Spółki przez IPOPEMA TFI S.A.”,
- nr 10 z dnia 10 czerwca 2010 r. „Wybór biegłego rewidenta.”,
- nr 11 z dnia 30 czerwca 2010 r. „Uchwały ZWZA.”,
- nr 12 z dnia 30 czerwca 2010 r. „Powołanie niezależnego członka Rady Nadzorczej.”,
- nr 13 z dnia 30 czerwca 2010 r. „Podpisanie umowy kredytowej.”,
- nr 14 z dnia 01 lipca 2010 r. „Wykaz akcjonariuszy.”,
- nr 15 z dnia 22 lipca 2010 r. „Powołanie Wiceprezesa Zarządu.”,
- nr 16 z dnia 04 sierpnia 2010 r. „Uchwała Rady Nadzorczej.”,
- nr 17 z dnia 04 sierpnia 2010 r. „Powołanie Prezesa Zarządu.”,
- nr 18 z dnia 02 września 2010 r. „Akwizycja PH AMA S.A. z siedzibą w Warszawie.”,
- nr 19 z dnia 16 września 2010 r. „Jednolita wersja statutu.”,
- nr 20 z dnia 04 listopada 2010 r. „Przejęcie Frog MS Delko Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.”,
- nr 21 z dnia 10 grudnia 2010 r. „Uchwała Rady Nadzorczej.”,
- nr 22 z dnia 10 grudnia 2010 r. „Powołanie Członka Zarządu.”,
- nr 23 z dnia 23 grudnia 2010 r. „Podpisanie umowy inwestycyjnej w przedmiocie akwizycji Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży.”

2. raporty okresowe:

- z dnia 26 lutego 2010 r. – Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny /SA-QSr/ za IV kw. 2009 r.,
- z dnia 17 maja 2010 r. – Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny /SA-QSr/ za I kw. 2010 r.,
- z dnia 29 kwietnia 2010 r. – Jednostkowe sprawozdanie finansowe /SA-R/ za 2009 r.,
- z dnia 29 kwietnia 2010 r. – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe /SA-RS/ za 2009 r.,
- z dnia 31 sierpnia 2010 r. – Skonsolidowany śródroczny raport półroczny /SA-PSr/ za I półrocze 2010 r.,
- z dnia 15 listopada 2010 r. – Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny /SA-QSr/ za III kw. 2010 r.

Oryginały wyżej wymienionych raportów znajdują się w siedzibie Delko S.A. w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51. Wymienione informacje dostępne są również na stronie internetowej Spółki: www.delko.com.pl - Relacje Inwestorskie.
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168