• d
 • d
 • d
 • d
 • d

Raport bieżący nr 8/2011

Śrem, dnia 22 czerwca 2011 roku

 

Raport bieżący 08/2011

 

Lista akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na WZ Spółki w dniu 21 czerwca b.r.

 

Zarząd Delko S.A. przesyła do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% liczby głosów na WZ Spółki w dniu 21 czerwca 2011 r.:

 

 1. Doktor Leks S.A. – 1.104.300 akcji zwykłych na okaziciela, dających 1.104.300 głosów i stanowiących 36,9% głosów na WZ Spółki (18,5% ogólnej liczby głosów na WZ Delko S.A.); (łącznie Pan Dariusz Kawecki posiadał bezpośrednio i pośrednio poprzez Doktor Leks S.A. 1.223.300 akcji zwykłych na okaziciela, dających 1.223.300 głosów i stanowiących 40,9% głosów na WZ Spółki, co jednocześnie stanowi 20,5% ogólnej liczby głosów na WZ Delko S.A.),
 2. Kazimierz Luberda łącznie z żoną Teresą Luberdą – 651.540 akcji zwykłych na okaziciela, dających 651.540 głosów i stanowiących 21,8% głosów na WZ Spółki (10,9% ogólnej liczby głosów na WZ Delko S.A.),
 3. Mirosław Newel – 539.650 akcji zwykłych na okaziciela, dających 539.650 głosów i stanowiących 18,1% głosów na WZ Spółki (9,0% ogólnej liczby głosów na WZ Delko S.A.),
 4. Aviva Investors FIO SUBF AI Stabilnego Inwestowania – 165.948 akcji zwykłych na okaziciela, dających 165.948 głosów i stanowiących 5,6% głosów na WZ Spółki (2,8% ogólnej liczby głosów na WZ Delko S.A.).

 


 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

 • KRS: 0000024517
 • NIP: 785-10-03-396
 • Regon: 630306168