• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 10/2011

Śrem, dnia 22 czerwca 2011 r.

 

Raport bieżący 10/2011

 

Powołanie osób zarządzających.

 

Zarząd Delko S.A. przesyła do publicznej wiadomości informację, że w związku zakończeniem kadencji Zarządu, w dniu 21 czerwca b.r., Rada Nadzorcza powołała poniższe osoby zarządzające:


1.Pan Andrzej Worsztynowicz – Prezes Zarządu,
2.Pan Dawid Harsze – Wiceprezes Zarządu,
3.Pan Dariusz Śmiejkowski – Wiceprezes Zarządu.

 

Poniżej zaprezentowano obligatoryjne informacje dotyczące powołanych osób:
 

 

1.Andrzej Worsztynowicz – Prezes Zarządu.


Pan Andrzej Worsztynowicz jest związany z Delko S.A. od kilkunastu lat. Od 1995 r. do dnia 16 czerwca 2000 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, od dnia 27 czerwca 2002 r. do 15 stycznia 2004 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu, od dnia 15 stycznia 2004 r. do 06 listopada 2008 r. funkcję Prezesa Zarządu, natomiast od dnia 06 listopada 2008 r. do dnia 04 czerwca 2009 r. Wiceprezesa Zarządu Delko S.A. Ponadto, Andrzej Worsztynowicz był m.in. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Delko OTTO Sp. z o.o., prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w przedmiocie doradztwa, zajmował stanowisko kierownicze w prywatnej firmie producenta chemii gospodarczej, był Dyrektorem w Forma Sp. z o.o. oraz Kierownikiem oddziału ZPM H. Cegielski Odlewnia Żeliwa. Andrzej Worsztynowicz jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Ferrex Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – producenta odlewów.

Prezes Zarządu Spółki posiada tytuł magistra inżyniera, ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Podyplomowe Studia Menedżerskie w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, posiada dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa, uprawniający do sprawowania funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa, jak również ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, rachunkowości oraz finansów.
Pan Andrzej Worsztynowicz nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

2.Dawid Harsze – Wiceprezes Zarządu.


Pan Dawid Harsze rozpoczął pracę w 2002 roku w ZPUH DEKA Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds. finansowo-księgowych. Od 2004 roku był zatrudniony w Hurtowni Aptekarzy Galenica-Panax Sp. z o.o. na stanowisku specjalisty ds. finansowo-księgowych, następnie jako kierownik działu controllingu i rewizji gospodarczej. Od roku 2009 pełnił w ww. spółce obowiązki dyrektora ds. planowania i logistyki oraz członka zarządu. Od 2010 r. Dawid Harsze był dyrektorem finansowym oraz członkiem zarządu DHA Dolpharma Sp. z o.o.
Dawid Harsze posiada tytuł magistra, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, Podyplomowe Studium Controllingu na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz liczne kursy kierunkowe.
Pan Dawid Harsze nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

3.Dariusz Śmiejkowski – Wiceprezes Zarządu.


Pan Dariusz Śmiejkowski rozpoczął pracę zawodową w roku 1990, na stanowisku Konsultanta w Eureka Consulting, gdzie był zatrudniony do 1994 r. (specjalizacja w zakresie marketingu ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji). W latach 1994-1996 był Konsultantem i Partnerem w MCGway Consulting, gdzie realizował projekty z zakresu marketingu strategicznego i zarządzania strategicznego oraz wsparcia firm w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek. Następnie od 1996 r. do 2006 r. był Prezesem Zarządu w PGD Consulting, gdzie realizował projekty z zakresu zarządzania strategicznego, tworzenia struktur i procesów, budowy modeli biznesowych. Od 2006 r. do 2010 r. Pan Dariusz Śmiejkowski był Wiceprezesem Zarządu ds. Rozwoju w Torfarm S.A. (obecnie Neuca S.A.), gdzie był odpowiedzialny za strategię, planowanie akwizycji, budowę i wdrażanie modelu biznesowego, konsolidację Grupy Kapitałowej, organizację tj. procesy i strukturę, budowę holdingu, HR oraz budowę zespołu zarządzającego. Od roku 2009 do 2010 Dariusz Śmiejkowski był Prezesem Zarządu Prosper S.A.
Dariusz Śmiejkowski posiada tytuł magistra, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, na Wydziale Zarządzania.
Pan Dariusz Śmiejkowski nie prowadzi działalności gospodarczej. Dariusz Śmiejkowski nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Dariusz Śmiejkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168