• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 11/2011

Śrem, dnia 22 czerwca 2011 r.

 

Raport bieżący 11/2011

 

Powołanie osób nadzorujących.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego, oznaczonego numerem 07/2011, Zarząd Delko S.A. przesyła do publicznej wiadomości obligatoryjne informacje dotyczące powołanych osób nadzorujących Spółki (w związku z zakończeniem VIII kadencji Rady Nadzorczej):

 

1.Mirosław Newel – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Pan Mirosław Newel rozpoczął pracę zawodową w 1972 roku w firmie „Polska Poczta Telegraf i Telefon”. Od 1975 roku pracuje na różnych stanowiskach w Biazet S.A. Obecnie jest prezesem zarządu tej spółki.
Mirosław Newel ukończył Wyższą Szkołę Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie.
Pan Mirosław Newel nie prowadzi jednoosobowej działalności gospodarczej. Mirosław Newel nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Mirosław Newel nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 


2.Leszek Wójcik – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Pan Leszek Wójcik rozpoczął pracę zawodową w 1986 roku w ZSRR, gdzie przebywał na kontrakcie eksportowym do roku 1988. Następnie od 1989 r. do 1991 roku prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego. Od 1991 r. do roku 1997 był współwłaścicielem Hurtowni chemiczno kosmetycznej „Luz”. Od 1997 roku jest wspólnikiem i Prezesem Zarządu Delkor Sp. z o.o. Od 2000 r. do 2005 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Delko S.A. W latach 2005 – 2007 był Wiceprezesem Zarządu Delko S.A., zaś od maja 2007 roku jest Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Leszek Wójcik posiada wykształcenie średnie techniczne. Ponadto, Pan Leszek Wójcik ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania, rachunkowości, fin snów oraz podatków.
Pan Leszek Wójcik nie prowadzi jednoosobowej działalności gospodarczej. Leszek Wójcik nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Leszek Wójcik nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 


3.Dariusz Kawecki – Członek Rady Nadzorczej.
Pan Dariusz Kwecki był członkiem zarządów następujących spółek: w latach 1994-1997 – TACO Sp. z o.o., w latach 2000-2002 – Delko S.A., od 2004 r. Delko Esta Sp. z o.o., zaś w latach 2008 – 2010 Prezes Zarządy Delko S.A. ponadto Dariusz Kawecki był/jest członkiem Rad Nadzorczych: w latach 1994 – 1998 – Lider Sp. z o.o., w latach 1995 – 2000 oraz 2003-2005 – Delko S.A., 1997 – 2003 – Lewiatan Opole Sp. z o.o. oraz od 2005 r. do 2008 r. – Przewodniczący Rady Nadzorczej Delko S.A., w latach 2009-2011 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Delko Otto Sp. z o.o.
Pan Dariusz Kawecki posiada wykształcenie wyższe, jest dr nauk technicznych w zakresie automatyki i robotyki. Ukończył studia wyższe na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki – Fizyka Stosowana Politechniki Wrocławskiej i studia doktoranckie na Politechnice Warszawskiej i Moskiewskim Instytucie Obrabiarkowo – Narzędziowym.
Pan Dariusz Kawecki prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wspomniana nie jest działalnością, która byłaby konkurencyjna w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki. Dariusz Kawecki nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Dariusz Kawecki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

4.MirosławDąbrowski – Członek Rady Nadzorczej.
Pan Mirosław Dąbrowski od 1992 roku jest współwłaścicielem Otto Sp. jawnej. Był założycielem Delko S.A. Od 1999 r. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą PHU Otto Plus Mirosław Dąbrowski. W latach: 2000 – 2002 i 2005 – 2007 był Wiceprezesem Zarządu Delko S.A., od 2002 r. do 2007 r. Prezesem Zarządu Delko Otto Sp. z o.o. W latach: 1995 – 2000 był Członkiem Rady Nadzorczej Delko S.A., w latach: 2003- 2005 Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.
Mirosław Dąbrowski ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ponadto, ukończył liczne szkolenia m.in. w zakresie zarządzania i księgowości.
Pan Mirosław Dąbrowski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wspomniana nie jest działalnością, która byłaby konkurencyjna w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki. Mirosław Dąbrowski nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Mirosław Dąbrowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

5.Kazimierz Luberda – Członek Rady Nadzorczej.
Pan Kazimierz Luberda rozpoczął pracę zawodową w 1987 roku w GPL Industries Inc. W USA, jako Kierownik, gdzie był zatrudniony do 1990 r. Od 1991 roku do 1993 r. prowadził handlową działalność gospodarczą. Od 1992 roku do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji chemii gospodarczej, środków higieny i kosmetyków. Od 1997 roku jest dystrybutorem i akcjonariuszem Delko S.A. Od 2003 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki (w latach 2005-2007 Zastępca Przewodniczącego Rady).
Kazimierz Luberda ukończył posiada wykształcenie techniczne, ukończył Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Nowym Targu. Odbył liczne kursy menedżerskie, księgowe oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i organizacją czasu pracy.
Pan Kazimierz Luberda prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wspomniana nie jest działalnością, która byłaby konkurencyjna w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki. Kazimierz Luberda nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Kazimierz Luberda nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

6.Wojciech Szymon Kowalski – Członek Rady Nadzorczej.
Pan Wojciech Szymon Kowalski jest magistrem nauk ekonomicznych, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na Wydziale Ekonomii. Nowy członek Rady Nadzorczej Delko S.A. sprawował m.in. funkcję kierowniczą Departamentu Koniunktur i Inwestycji w Pionie Inwestycji Kapitałowych Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu, był Zastępcą Dyrektora Rynku Pierwotnego Domu Maklerskiego Polinwest S.A. z siedzibą w Poznaniu, pełnił funkcję Kierownika Biura Analiz i Informacji Domu Maklerskiego BMT S.A. w Poznaniu, był członkiem Rad Nadzorczych: Relpol S.A., Pflederer Grajewo S.A., W.Kruk S.A. i Elektrotim S.A. Pan Wojciech Szymon Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą wyspecjalizowaną w zakresie analiz i koniunktur, przede wszystkim w przedmiocie makroekonomii, rynków giełdowych, w tym m.in. rynków towarowo-surowcowych oraz wybranych sektorów oraz branż. Ponadto, wspomniany prowadzi działalność publicystyczną m.in. z zakresu makroekonomii, rynków surowcowych i walutowych.
Pan Wojciech Szymon Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wspomniana nie jest działalnością, która byłaby konkurencyjna w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki. Wojciech Szymon Kowalski nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Wojciech Szymon Kowalski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168