• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 16/2011

Śrem, dnia 07 września 2011 r.

 


Temat: Zawiązanie celowej spółki detalicznej.    
Zarząd Delko S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu wczorajszym została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Soliko z siedzibą w Poznaniu. 

  
Przedmiotem działalności wspomnianej spółki celowej będzie prowadzenie sprzedaży detalicznej Grupy Delko i zarządzanie markami własnymi Grupy.
Realizacja wspomnianego projektu jest wynikiem przeprowadzanej strukturyzacji organizacyjnej i kapitałowej Grupy Delko oraz realizowanej strategii rozwoju działalności operacyjnej również w segmencie detalicznym.   


 
Kapitał zakładowy ww. spółki wynosi 500 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000 (słownie: pięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy. Kapitał zakładowy wspomnianej został w całości pokryty i objęty przez jedynego wspólnika, tj. Delko S.A., która wniosła tytułem wkładu gotówkę w kwocie 500 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168