• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 3/2012

Śrem, dnia 01 marca 2012 roku

 

 

Treść uchwał podjętych przez WZ Delko S.A.

 

Zarząd Delko S.A. w załączeniu przesyła do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 29 lutego b.r.


Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 29 marca 2012 r. do godz. 12:00.
 

Uchwały przyjęte przez NWZ w dniu 29.02.2012

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168