• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 5/2012

Śrem, dnia 20 marca 2012 roku

Raport bieżący 5/2012

Temat: Korekta raportu okresowego kwartalnego skonsolidowanego 4/2011 QSr z dnia 2012-02-28

 

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu: Zarząd Grupy Delko informuje, iż w raporcie kwartalnym 4/2011 QSr z dnia 2012-02-28 na stronie 5 raportu „Skład Grupy Kapitałowej” została omyłkowo podana błędna wartość udziału procentowego Grupy w jednostce Frog MS Delko Sp. z o.o.

1. Błędnie wskazano udział procentowy Grupy na dzień 31.12.2010 w jednostce Frog MS Delko Sp. z o.o. :
Było : - %
Powinno być : 50,97 %

2. Błędnie wskazano udział procentowy Grupy na dzień 31.12.2011 w jednostce Frog MS Delko Sp. z o.o. :
Było : 50,97 %
Powinno być : 100 %

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że ww. zmiany wynikały z pomyłki przy przygotowywaniu raportu. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że pozostałe dane i informacje podane w raporcie okresowym 4/2011 QSr z dnia 2012-02-28 nie uległy zmianie.

W dniu dzisiejszym Spółka opublikuje skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku.

 

Delko-dane korygowane do raportu za IV kwartał 2011r.pdf

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168