• d
 • d
 • d
 • d
 • d

Raport bieżący nr 8/2012

Śrem, dnia 30 marca 2012 roku

 

Raport bieżący 08/2012

 

Lista akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 30 marca b.r.

Zarząd Delko S.A. przesyła do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 29 marca 2012 r.:

 

 1. Doktor Leks S.A. – 1.107.426 akcji zwykłych na okaziciela, dających 1.107.426 głosów i stanowiących 25,9% głosów na WZ Spółki (25,9% ogólnej liczby głosów na WZ Delko S.A.); (łącznie Pan Dariusz Kawecki posiadał bezpośrednio i pośrednio poprzez Doktor Leks S.A. 1.246.985 akcji zwykłych na okaziciela, dających 1.246.985 głosów i stanowiących 29,1% głosów na WZ Spółki, co jednocześnie stanowi 20,9% ogólnej liczby głosów na WZ Delko S.A.),
 2. Kazimierz Luberda łącznie z żoną Teresą Luberdą – 651.540 akcji zwykłych na okaziciela, dających 651.540 głosów i stanowiących 15,2% głosów na WZ Spółki (10,9% ogólnej liczby głosów na WZ Delko S.A.),
 3. Mirosław Newel – 539.650 akcji zwykłych na okaziciela, dających 539.650 głosów i stanowiących 12,6% głosów na WZ Spółki (9,0% ogólnej liczby głosów na WZ Delko S.A.),
 4.  Mirosław Dąbrowski – 828.160 akcji zwykłych na okaziciela, dających 828.160 głosów i stanowiących 19,3% głosów na WZ Spółki (13,8% ogólnej liczby głosów na WZ Delko S.A.),
 5. Delkor Sp. z o.o. – 751.360 akcji zwykłych na okaziciela, dających 751.360 głosów i stanowiących 17,5% głosów na WZ Spółki (12,6% ogólnej liczby głosów na WZ Delko S.A.).

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

 • KRS: 0000024517
 • NIP: 785-10-03-396
 • Regon: 630306168