• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 11/2012

Śrem, dnia 23 kwietnia 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012

Temat : Zmiana daty publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 

Treść raportu:
Zarząd Delko S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie daty publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok. Raport zostanie przekazany w dniu 30 kwietnia 2012 roku (poprzedni termin to: 26 kwietnia 2012 RB 1/2012).
 

Szczegółowa podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168