• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 12/2012

Śrem, dnia 24 kwietnia 2012 roku

 

Raport bieżący 12/2012

 

 

Uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków Zarządu i powołania nowego Zarządu Spółki.

 

Zarząd Delko S.A. przesyła do publicznej wiadomości informację o odwołaniu przez Radę Nadzorczą w dniu dzisiejszym:

 

1. Pana Andrzeja Worsztynowicza – Prezesa Zarządu z racji naruszenia prawa i interesu Delko S.A.,
2. Pana Dawida Harsze – Wiceprezesa Zarządu z powodu dopuszczenia się naruszenia prawa, naruszenia postanowień kontraktu menedżerskiego z dnia 22 lipca 2012 roku,
3. Pana Dariusza Śmiejkowskiego – Wiceprezesa Zarządu z powodu dopuszczenia się naruszenia prawa, naruszenia postanowień kontraktu menedżerskiego z dnia 22 lipca 2012 roku.

 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Delko S.A. powołała w dniu 24 kwietnia b.r.:

 

1. Pana Dariusza Kaweckiego – na stanowisko Prezesa Zarządu,
2. Pana Leszka Wójcika – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
3. Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
4. Pana Kazimierza Jana Luberdę – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
5. Mirosława Jana Dąbrowskiego – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

 

 

Prezes Zarządu Dariusz Kwecki był członkiem zarządów następujących spółek: w latach 1994-1997 – TACO Sp. z o.o., w latach 2000-2002 – Delko S.A., od 2004 r. Delko Esta Sp. z o.o., zaś w latach 2008 – 2010 Prezes Zarządy Delko S.A. Ponadto Pan Dariusz Kawecki był/jest członkiem Rad Nadzorczych: w latach 1994 – 1998 – Lider Sp. z o.o., w latach 1995 – 2000 oraz 2003-2005 – Delko S.A., 1997 – 2003 – Lewiatan Opole Sp. z o.o. oraz od 2005 r. do 2008 r. – Przewodniczący Rady Nadzorczej Delko S.A., w latach 2009-2011 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Delko Otto Sp. z o.o.
Pan Dariusz Kawecki posiada wykształcenie wyższe, jest dr nauk technicznych w zakresie automatyki i robotyki. Ukończył studia wyższe na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki – Fizyka Stosowana Politechniki Wrocławskiej i studia doktoranckie na Politechnice Warszawskiej i Moskiewskim Instytucie Obrabiarkowo – Narzędziowym.
Rada Nadzorcza zwolniła Pan Dariusza Kaweckiego z zakazu konkurencji w związku z czynnościami podejmowanymi przez niego w Doktor Leks S.A., Delko Esta Sp. zo.o., Drogerie Rossa Sp. z o.o., Drameks Sp. z o.o. i działalności gospodarczej Biuro Consultingu i Zarządzania Dariusz Kawecki. Pan Dariusz Kawecki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Wiceprezes Zarządu Leszek Wójcik rozpoczął pracę zawodową w 1986 roku w ZSRR, gdzie przebywał na kontrakcie eksportowym do roku 1988. Następnie od 1989 r. do 1991 roku prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego. Od 1991 r. do roku 1997 był współwłaścicielem Hurtowni chemiczno kosmetycznej „Luz”. Od 1997 roku jest wspólnikiem i Prezesem Zarządu Delkor Sp. z o.o. Od 2000 r. do 2005 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej Delko S.A. W latach 2005 – 2007 był Wiceprezesem Zarządu Delko S.A., zaś od maja 2007 roku jest Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Leszek Wójcik posiada wykształcenie średnie techniczne. Ponadto, Pan Leszek Wójcik ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania, rachunkowości, fin snów oraz podatków.
Rada Nadzorcza zwolniła Pana Leszka Wójcika z zakazu konkurencji w związku z czynnościami podejmowanymi przez niego w Delkor Sp. z o.o. Pan Leszek Wójcik nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Wiceprezes Zarządu Wojciech Szymon Kowalski jest magistrem nauk ekonomicznych, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na Wydziale Ekonomii. Nowy członek Rady Nadzorczej Delko S.A. sprawował m.in. funkcję kierowniczą Departamentu Koniunktur i Inwestycji w Pionie Inwestycji Kapitałowych Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu, był Zastępcą Dyrektora Rynku Pierwotnego Domu Maklerskiego Polinwest S.A. z siedzibą w Poznaniu, pełnił funkcję Kierownika Biura Analiz i Informacji Domu Maklerskiego BMT S.A. w Poznaniu, był członkiem Rad Nadzorczych: Relpol S.A., Pflederer Grajewo S.A., W.Kruk S.A. i Elektrotim S.A. Pan Wojciech Szymon Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą wyspecjalizowaną w zakresie analiz i koniunktur, przede wszystkim w przedmiocie makroekonomii, rynków giełdowych, w tym m.in. rynków towarowo-surowcowych oraz wybranych sektorów oraz branż. Ponadto, wspomniany prowadzi działalność publicystyczną m.in. z zakresu makroekonomii, rynków surowcowych i walutowych.
Pan Wojciech Szymon Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Rada Nadzorcza Spółki zwolniła Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego z zakazu konkurencji w związku z czynnościami podejmowanymi przez niego w działalności gospodarczej Biuro Analiz i Koniunktur WS Kowalski. Pan Wojciech Szymon Kowalski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Wiceprezes Zarządu Kazimierz Jan Luberda rozpoczął pracę zawodową w 1987 roku w GPL Industries Inc. W USA, jako Kierownik, gdzie był zatrudniony do 1990 r. Od 1991 roku do 1993 r. prowadził handlową działalność gospodarczą. Od 1992 roku do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji chemii gospodarczej, środków higieny i kosmetyków. Od 1997 roku jest dystrybutorem i akcjonariuszem Delko S.A. Od 2003 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki (w latach 2005-2007 Zastępca Przewodniczącego Rady).
Kazimierz Jan Luberda ukończył posiada wykształcenie techniczne, ukończył Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Nowym Targu. Odbył liczne kursy menedżerskie, księgowe oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i organizacją czasu pracy.
Rada Nadzorcza Spółki zwolniła Pana Kazimierza Jana Luberdę z zakazu konkurencji w związku z czynnościami podejmowanymi przez niego w Luberda Sp. z o.o., działalność gospodarczą Chemia Kosmetyki Kazimierz Luberda, Haldrob Sp. z o.o. Pan Kazimierz Jan Luberda nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Wiceprezes Zarządu Mirosław Jan Dąbrowski od 1992 roku jest współwłaścicielem Otto Sp. jawnej. Był założycielem Delko S.A. Od 1999 r. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą PHU Otto Plus Mirosław Jan Dąbrowski. W latach: 2000 – 2002 i 2005 – 2007 był Wiceprezesem Zarządu Delko S.A., od 2002 r. do 2007 r. Prezesem Zarządu Delko Otto Sp. z o.o. W latach: 1995 – 2000 był Członkiem Rady Nadzorczej Delko S.A., w latach: 2003- 2005 Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.
Mirosław Jan Dąbrowski ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ponadto, ukończył liczne szkolenia m.in. w zakresie zarządzania i księgowości.
Rada Nadzorcza Spółki zwolniła Pana Mirosława Jana Dąbrowskiego z zakazu konkurencji w związku z czynnościami podejmowanymi przez niego w PHU Otto Sp. j., Delko Otto Sp. z o.o. i działalności gospodarczej Otto Plus. Pan Mirosław Jan Dąbrowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Jednocześnie w związku z wyborem wyżej wymienionych osób będących Członkami Rady Nadzorczej do Zarządu Delko S.A. ich mandaty jako Członków Rady Nadzorczej wygasły.

 

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168