• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 13/2012

Śrem, dnia 18 maja 2012

Raport bieżący nr 13/2012

Temat : Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez DELKO S.A. w 2011

Podstawa prawna : Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
 

Treść raportu:
Zarząd Delko S.A. przesyła w załączonym pliku wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011roku.Oryginały wyżej wymienionych raportów znajdują się w Delko S.A. ul. Ostrowska 364 w Poznaniu. Raporty opublikowane w 2011 r. dostępne są również na stronie internetowej Spółki: www.inwestor.delko.pl zakładka „Raporty”.
 

Podstawa prawna: art. 65 ust.1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168