• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 14/2012

 

Śrem, dnia 24 maja 2012

Raport bieżący nr 14/2012


Temat: Odwołanie i powołanie członka zarządu spółki zależnej od Emitenta
 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 

Treść raportu:
1. Zarząd DELKO S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki zależnej od Emitenta - Cosmetics RDT Sp. z o.o. z dnia 23 maja 2012 r., odwołany został z pełnienia funkcji w Zarządzie tejże spółki Wiceprezes Zarządu – Pan Marek Robert Cichosz.
 

2. Zarząd DELKO S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki zależnej od Emitenta - Cosmetics RDT Sp. z o.o. z dnia 23 maja 2012 r., z dniem 28 maja 2012 roku dokonuje się zmiany stanowiska dotychczasowego Prezesa Zarządu Mirosława Dąbrowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
 

3. Zarząd DELKO S.A. informuje, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki zależnej od Emitenta - Cosmetics RDT Sp. z o.o. z dnia 23 maja 2012 r., powołuje się z dniem 28 maja 2012 roku na członka Zarządu i stanowisko Prezesa Zarządu – Pana Andrzeja Kuczwalskiego.
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168