• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 18/2012

Śrem, dnia 30 czerwca 2012

Raport bieżący nr 18 / 2011
 

Temat: Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Delko S.A. informuje, iż podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2012 r., rezygnację z członka i przewodniczącego Rady Nadzorczej złożył Pan Mirosław Newel. Pan Newel nie podał powodów swojej rezygnacji.
 

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168