• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 19/2012

Śrem, dnia 30 czerwca 2012

Raport bieżący nr 19 / 2011
 

Temat: Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Delko S.A. informuje o powołaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2012 r., na członków Rady Nadzorczej :
 

1. Panią Agnieszkę Newel
 

Pani Agnieszka Newel urodzona w Białymstoku jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Stosunki Międzynarodowe. W chwili obecnej jest odpowiedzialna za szereg zadań dotyczących logistyki w Biazet S.A. Pani Agnieszka Newel pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Biazet S.A.
 

Pani Agnieszka Newel, według przedstawionego oświadczenia:
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Agnieszka Newel nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 

2.Panią Monikę Ewę Dąbrowską
 

Pani Monika Ewa Dąbrowska urodzona w Opolu. Studentka Turystyki i Rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
 

Pani Monika Ewa Dąbrowska, według przedstawionego oświadczenia:
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Monika Ewa Dąbrowska nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 

3. Pana Daniela Piotra Luberda
 

Pan Daniel Piotr Luberda urodzony w Nowym Targu, ukończył Informatykę i Ekonometrię na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Informatykę Stosowaną na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Posiada certyfikat International Business Studies wydany przez Central Connecticut State University New Britain w ramach Szkoły Biznesu na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Od 2006 r. zatrudniony w firmie Luberda Sp. z o. o. na stanowisku Kierownik IT / Specjalista d.s. raportowania. Autor kilku kompleksowych rozwiązań z dziedziny IT dla biznesu. W 2009 r. członek rady nadzorczej firmy Haldrob Sp. z o. o.
 

Pan Daniel Piotr Luberda, według przedstawionego oświadczenia:
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Daniel Piotr Luberda nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 

4. Pana Mariusza Szklarskiego
 

Pan Mariusz Szklarski jest magistrem nauk ekonomicznych, ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno pracując w Grupach Kapitałowych EFL, Impel, Getin Holding, Work Service. Mariusz Szklarski posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu analiz finansowych, sprawozdawczości giełdowej oraz konsolidacji. Uczestniczył w wielu procesach restrukturyzacyjnych spółek oraz akwizycjach. W 2010 zajmował stanowisko dyrektora finansowego w Delko S.A. Obecnie jako Członek Zarządu jest odpowiedzialny za zarządzanie procesami finansowymi, kontrolingowymi i księgowymi w Grupie Kapitałowej Doktor Leks S.A.
 

Pan Mariusz Szklarski , według przedstawionego oświadczenia:
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej za wyjątkiem Doktor Leks S.A.. Pan Mariusz Szklarski zobowiązał się do wstrzymania się od głosu w sprawach dotyczących Doktor Leks S.A. Pan Mariusz Szklarski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 

5. Pana Tomasza Czapla
 

Pan Tomasz Czapla rozpoczął pracę zawodową w 1982 roku w Spółdzielczym Domu Towarowym „Central” w Łodzi jako pracownik działu administracji, następnie w podobnym charakterze pracował w Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” w latach 1987-1990. W latach 1989 - 1991 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie sitodruku . Od 1991 r. do roku 1997 był współwłaścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo –Usługowego „Art.-Tom”. Od 1997 roku jest wspólnikiem i Wiceprezesem Zarządu Delkor Sp. z o.o. W latach 2004 - 2007 Wiceprezes „Nasz Dom” Sp. z o.o. Od 2007 Członek Rady Nadzorczej tejŜe Spółki. Od 2011 roku Wiceprezes „Wortex” Sp. z o.o. Tomasz Czapla posiada wykształcenie średnie ogólne. Ponadto, Pan Tomasz Czapla ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania, rachunkowości, finansów oraz podatków.
 

Pan Tomasz Czapla, według przedstawionego oświadczenia:
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej za wyjątkiem Delkor Sp. z o.o. Pan Tomasz Czapla zobowiązał się do wstrzymania się od głosu w sprawach dotyczących Delkor Sp. z o.o. Pan Tomasz Czapla nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168