• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 20/2012


Śrem, dnia 1 lipca 2012

Raport bieżący nr 20/2012
 

Temat:  Informacja o ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej Delko S.A.
Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Delko S.A., w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 19/2012 z dnia 30 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Delko S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2012, informuje, iż na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza X kadencji, działając na podstawie § 12 pkt. 2 Statutu Spółki Delko S.A. oraz § 4 pkt. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Delko S.A., podjęła uchwałę o ukonstytuowaniu się w następującym kształcie:
- przewodniczący Rady: Agnieszka Newel
- zastępca przewodniczącego Rady: Mariusz Szklarski
- członkowie Rady : Tomasz Piotr Czapla, Monika Ewa Dąbrowska, Daniel Piotr Luberda
 

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 28 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168