• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 26/2012

Śrem, dnia 15 listopada 2012

Raport bieżący nr 26/2012

Temat : Negocjacje w sprawie konsolidacji kapitałowej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 - informacje poufne

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 12/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku, dotyczącego podpisania listów intencyjnych w przedmiocie rozpoczęcia negocjacji w sprawie konsolidacji kapitałowej i zakupu udziałów:
1.Delkor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
2.Luberda Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowsku,
3.Delko OTTO Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim
i w nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2012 z dnia 6 kwietnia 2012 roku w sprawie przedłużenia negocjacji, Zarząd Delko S.A. przesyła do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 15 listopada 2012r. podjął uchwałę o dalszym przedłużeniu wspomnianych negocjacji.

Od objęcia funkcji zarządczych w dniu 24 kwietnia br. Zarząd skoncentrował swoje działania na sanacji sytuacji finansowo – ekonomicznej Spółki. We wskazanym okresie Spółka opracowała i wdrożyła program naprawczy mający na celu przede wszystkim restrukturyzację kosztów działalności.

Z uwagi, iż proces naprawczy dobiega końca, Zarząd Spółki, wyraża przekonanie, że kontynuowanie konsolidacji jest konieczne i niezbędne z punktu widzenia dynamiki rynku.
Zarząd Delko S.A. jednocześnie oświadcza, że poprzez kontynuowanie współpracy z instytucjami finansowo - audytorskimi oraz prawnymi, dokłada najwyższych starań, aby kwestie natury formalnej dotyczące konsolidacji, oparte zostały za transparentnych i obiektywnych fundamentach.
 

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje poufne

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168