• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 12/2013

Śrem, dnia 27 marca 2013

Raport bieżący nr 12/2013

Temat: Zmiany w składzie Zarządów spółek zależnych Delko S.A.
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Delko S.A. informuje, że w dniu 26.03.2013 odbyły się Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółek zależnych Delko S.A.: PH AMA i Frog MS Delko. Uchwały dotyczyły zmian w składzie Zarządów.
 

Zmiany w PH AMA:
- z dniem 1 kwietnia 2013 r. odwołano Pana Leszka Wójcika z funkcji członka Zarządu i Prezesa Zarządu
- z dniem 1 kwietnia 2013 r. powołano Pana Mirosława J. Dąbrowskiego do Zarządu PH AMA, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu, zwolniono p. Dąbrowskiego z zakazu konkurencji.
 

Spółkę PH AMA od dnia 1 kwietnia 2013 będzie reprezentował Zarząd w składzie:
- Mirosław Jan Dąbrowski – Prezes Zarządu
- Robert Stachowicz – Wiceprezes Zarządu
Sposób reprezentacji nie uległ zmianie.


Zmiany we FROG MS Delko:
- z dniem 1 kwietnia 2013 roku zmieniono funkcję Pana Kazimierza J. Luberdy z Prezesa Zarządu na Wiceprezesa Zarządu
- z dniem 1 kwietnia 2013 roku powołano Pana Mirosława J. Dąbrowskiego do Zarządu Frog MS Delko, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu, zwolniono p. Dąbrowskiego z zakazu konkurencji.
 

Spółkę FROG MS Delko od dnia 1 kwietnia 2013 będzie reprezentował Zarząd w składzie:
- Mirosław Jan Dąbrowski – Prezes Zarządu
- Kazimierz Jan Luberda – Wiceprezes Zarządu
- Marek Jan Krawczyk – Wiceprezes Zarządu
Sposób reprezentacji nie uległ zmianie.

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168