• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 27/2013

Raport bieżący 27/2013

ŚREM, 2013.10.16

 

Temat: Zmniejszenie ogólnej liczby głosów na WZA poniżej progu 5%.

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Spółki Delko S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), od Pana Kamila Kliniewskiego, o zmniejszeniu w dniu10. października 2013r., udziału Pana Kamila Kliniewskiego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A. poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów, o następującej treści:

"Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z postanowień art. 69 ust. 1 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" (Dz.U. nr 184, poz.1539), informuję, że w wyniku zbycia akcji Delko S.A. łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki, które posiadam spadła poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów.
Powodem zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Delko S.A. było zbycie akcji tej spółki w dniu 10. października 2013 r.

Przed dokonaniem w/w transakcji posiadałem 303.085 szt. akcji, co w kapitale akcyjnym stanowiło 5,07% i uprawniało mnie do 303.085 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej Spółki.

Po dokonaniu transakcji zbycia akcji Delko S.A. w dniu 10.10.2013 r. w ilości 100.000 szt. akcji, posiadam obecnie 203.085 szt. akcji w/w Spółki, co stanowi 3,40% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia mnie do wykonywania 203.085 głosów na walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej Spółki."

Szczegółowa podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168