• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 8/2014

Data: 26.06.2014 r.
Raport bieżący nr 08/2014

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 26 czerwca 2014 r..

Podstawia prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A., w załączniku do niniejszego raportu bieżącego,  przekazuje wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A. w dniu 26. czerwca 2014 r

Załącznik: wykaz akcjonariuszy ZWZ

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168