• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 9/2014

Data: 27.06.2014 r.
Raport bieżący nr 09/2014

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26. czerwca 2014 r.

Podstawia prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A., które odbyło się w dniu 26. czerwca 2014 r. wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.
 

Zarząd Delko S.A. informuje jednocześnie, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad  jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.
 

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust 1 pkt. 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Załącznik: treść uchwał podjętych przez ZWZ

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168