• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 10/2014

Data: 27.06.2014 r.
Raport bieżący nr 10/2014

Temat: Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej

Podstawia prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. informuje, o powołaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 26. czerwca 2014 roku, następujących osób jako członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną trzyletnią kadencję:

1) Mariusza Szklarskiego
2) Tomasza Piotra Czaplę
3) Jakuba Radosława Dąbrowskiego
4) Daniela Piotra Luberdę
5) Wojciecha Szymona Kowalskiego

Pan Mariusz Szklarski jest magistrem nauk ekonomicznych, ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno pracując w Grupach Kapitałowych EFL, Impel, Getin Holding, Work Service. Mariusz Szklarski posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu analiz finansowych, sprawozdawczości giełdowej oraz konsolidacji. Uczestniczył w wielu procesach restrukturyzacyjnych spółek oraz akwizycjach. W 2010 zajmował stanowisko dyrektora finansowego w Delko S.A. Obecnie jako Członek Zarządu jest odpowiedzialny za zarządzanie procesami finansowymi, kontrolingowymi i księgowymi w Grupie Kapitałowej Doktor Leks S.A.

Pan Mariusz Szklarski, według przedstawionego oświadczenia:
nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej za wyjątkiem Doktor Leks S.A.. Pan Mariusz Szklarski zobowiązał się do wyłączenia się od głosowania w sprawach dotyczących Doktor Leks S.A. lub Pana Dariusza Kaweckiego. Pan Mariusz Szklarski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Tomasz Czapla rozpoczął pracę zawodową w 1982 roku w Spółdzielczym Domu Towarowym "Central" w Łodzi jako pracownik działu administracji, następnie w podobnym charakterze pracował w Spółdzielni Mieszkaniowej "Teofilów" w latach 1987-1990. W latach 1989 - 1991 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie sitodruku . Od 1991 r. do roku 1997 był współwłaścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego "Art.-Tom". Od 1997 roku jest wspólnikiem i Wiceprezesem Zarządu Delkor Sp. z o.o. W latach 2004 - 2007 Wiceprezes "Nasz Dom" Sp. z o.o. Od 2007 Członek Rady Nadzorczej tejże Spółki. Od 2011 roku Wiceprezes "Wortex" Sp. z o.o. Tomasz Czapla posiada wykształcenie średnie ogólne. Ponadto, Pan Tomasz Czapla ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania, rachunkowości, finansów oraz podatków.

Pan Tomasz Czapla, według przedstawionego oświadczenia:
nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej za wyjątkiem Delkor Sp. z o.o. Pan Tomasz Czapla zobowiązał się do wyłączenia się od głosowania w sprawach dotyczących Delkor Sp. z o.o. lub Pana Leszka Wójcika. Pan Tomasz Czapla nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jakub Radosław Dąbrowski ukończył studia licencjackie w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją w finansach przedsiębiorstwa. Aktualnie kontynuuje studia drugiego stopnia na tym samym kierunku. Jest także członkiem organizacji studenckiej CEMS Club Warszawa (najbardziej aktywna oraz najbardziej prestiżowa organizacja w Szkole Głównej Handlowej). Pan Jakub Radosław Dąbrowski pracował w Departamencie Zarządzania Relacjami i Wartością Klienta w PKO Banku Polskim oraz w start-upie internetowym Freshinfo.pl.

Pan Jakub Dąbrowski wg przedstawionego oświadczenia:
nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jakub Dąbrowski zobowiązał się do wyłączenia się od głosowania w sprawach dotyczących Pana Mirosława Jana Dąbrowskiego. Pan Jakub Dąbrowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Daniel Piotr Luberda urodzony w Nowym Targu, ukończył Informatykę i Ekonometrię na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Informatykę Stosowaną na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Posiada certyfikat International Business Studies wydany przez Central Connecticut State University New Britain w ramach Szkoły Biznesu na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Od 2006 r. zatrudniony w firmie Luberda Sp. z o. o. na stanowisku Kierownik IT / Specjalista d.s. raportowania. Autor kilku kompleksowych rozwiązań z dziedziny IT dla biznesu. W 2009 r. członek rady nadzorczej firmy Haldrob Sp. z o. o.

Pan Daniel Piotr Luberda, według przedstawionego oświadczenia:
nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej za wyjątkiem świadczenia pracy na rzecz Luberda sp. z o.o. Pan Daniel Luberda zobowiązał się do wyłączenia się od głosowania w sprawach dotyczących Luberda sp. zo.o. lub Pana Kazimierza Jana Luberdy. Pan Daniel Piotr Luberda nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Wojciech Szymon Kowalski jest magistrem nauk ekonomicznych, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na Wydziale Ekonomii. Sprawował m.in. funkcję kierowniczą Departamentu Koniunktur i Inwestycji w Pionie Inwestycji Kapitałowych Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu, był Zastępcą Dyrektora Rynku Pierwotnego Domu Maklerskiego Polinwest S.A. z siedzibą w Poznaniu, pełnił funkcję Kierownika Biura Analiz i Informacji Domu Maklerskiego BMT S.A. w Poznaniu, był członkiem Rad Nadzorczych: Relpol S.A., Pflederer Grajewo S.A., W. Kruk S.A. i Elektrotim S.A. Pan Wojciech Szymon Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą wyspecjalizowaną w zakresie analiz i koniunktur, przede wszystkim w przedmiocie makroekonomii, rynków giełdowych, w tym m.in. rynków towarowo-surowcowych oraz wybranych sektorów oraz branż. Ponadto, wspomniany prowadzi działalność publicystyczną m.in. z zakresu makroekonomii, rynków surowcowych i walutowych.

Pan Wojciech Szymon Kowalski wg przedstawionego oświadczenia:
nie prowadzi działalności konkurencyjnej osobiście ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Wojciech Kowalski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).   

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168