• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 11/2014

Data: 27.06.2014 r.
Raport bieżący nr 11/2014

Temat: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Delko SA

Podstawia prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A., w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 10/2014 z dnia 26. czerwca 2014 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Delko S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2014, informuje, iż na posiedzeniu w dniu 26. czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza X kadencji, działając na podstawie § 12 pkt 2 Statutu Spółki Delko S.A. oraz § 4 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Delko S.A., podjęła uchwałę o ukonstytuowaniu się w następującym kształcie:

  Przewodniczący Rady Nadzorczej – Wojciech Szymon Kowalski
  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Mariusz Szklarski
  Członkowie Rady Nadzorczej - Jakub Dąbrowski, Tomasz Czapla, Daniel Luberda

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 28 pkt 3 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168