• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 13/2014

Data: 27.06.2014 r.
Raport bieżący nr 13/2014

Temat: Informacja o powołaniu osób zarządzających

Podstawia prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Delko SA informuje, że w związku z zakończeniem kadencji Zarządu w dniu 26. czerwca 2014 r.  Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 26. czerwca 2014 r. na wspólną dwuletnią kadencję:

1. Pana Dariusza Kaweckiego – na stanowisko Prezesa Zarządu, 
2. Pana Leszka Wójcika – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
3. Pana Kazimierza Jana Luberdę – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
4. Pana Mirosława Jana Dąbrowskiego – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Prezes Zarządu Dariusz Kawecki ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu oraz w branży, w której działa Delko SA. Związany ze Spółką od 1995 roku. Pełnił wielokrotnie ważne funkcje we władzach Delko S.A. oraz innych prywatnych spółek. Posiada dużą, praktyczną wiedzę z zakresu: zarządzania, restrukturyzacji, przejęć i połączeń firm oraz zarządzania płynnością. Ma także obszerną wiedzę branżową dotyczącą handlu oraz zarządzania markami. Duże umiejętności analityczne. Bardzo pracowity i konsekwentny w działaniu. W ciągu minionych 25 lat osiągnął liczne sukcesy w budowaniu dużych organizacji i podnoszeniu wartości i wyników firm.

Pan Dariusz Kawecki posiada wykształcenie wyższe oraz tytuł doktora nauk technicznych w zakresie automatyki i robotyki. Studiował na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej oraz Politechnice Warszawskiej i Moskiewskim Instytucie Obrabiarkowo-Narzędziowym. Ponadto ukończył liczne kursy i szkolenia przydatne w wykonywanej obecnie pracy zawodowej.

Rada Nadzorcza zwolniła Pan Dariusza Kaweckiego z zakazu konkurencji w związku z czynnościami podejmowanymi przez niego w Doktor Leks S.A., Delko Esta Sp. zo.o., Drogerie Rossa Sp. z o.o., Drameks Sp. z o.o. i działalności gospodarczej Biuro Consultingu i Zarządzania Dariusz Kawecki. Pan Dariusz Kawecki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wiceprezes Zarządu Leszek Wójcik rozpoczął pracę zawodową w 1986 roku w ZSRR, gdzie przebywał na kontrakcie eksportowym do roku 1988. Następnie od 1989 r. do 1991 roku prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego. Od 1991 r. do roku 1997 był współwłaścicielem Hurtowni chemiczno kosmetycznej „Luz”. Od 1997 roku jest wspólnikiem i Prezesem Zarządu Delkor Sp. z o.o. Od 2000 r. do 2005 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Delko S.A. W latach 2005 – 2007 był Wiceprezesem Zarządu Delko S.A., zaś od maja 2007 roku do kwietnia 2012 r. był Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Od 24. kwietnia 2012 r. wiceprezes Delko S.A.
Leszek Wójcik posiada wykształcenie średnie techniczne. Ponadto, Pan Leszek Wójcik ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania, rachunkowości, finansów oraz podatków.

Rada Nadzorcza zwolniła Pana Leszka Wójcika z zakazu konkurencji w związku z czynnościami podejmowanymi przez niego w Delkor Sp. z o.o. Pan Leszek Wójcik nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wiceprezes Zarządu Kazimierz Jan Luberda rozpoczął pracę zawodową w 1987 roku w GPL Industries Inc. W USA, jako Kierownik, gdzie był zatrudniony do 1990 r. Od 1991 roku do 1993 r. prowadził handlową działalność gospodarczą. Od 1992 roku do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji chemii gospodarczej, środków higieny i kosmetyków. Od 1997 roku jest dystrybutorem i akcjonariuszem Delko S.A. W latach 2003-2012 był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki (w latach 2005-2007 Zastępca Przewodniczącego Rady). Od 24. kwietnia 2012 r. wiceprezes Delko S.A.
Kazimierz Jan Luberda ukończył posiada wykształcenie techniczne, ukończył Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Nowym Targu. Odbył liczne kursy menedżerskie, księgowe oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i organizacją czasu pracy.

Rada Nadzorcza Spółki zwolniła Pana Kazimierza Jana Luberdę z zakazu konkurencji w związku z czynnościami podejmowanymi przez niego w Luberda Sp. z o.o., działalność gospodarczą Chemia Kosmetyki Kazimierz Luberda, Haldrob Sp. z o.o. Pan Kazimierz Jan Luberda nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wiceprezes Zarządu Mirosław Jan Dąbrowski od 1992 roku jest współwłaścicielem Otto Sp. jawnej. Był założycielem Delko S.A. Od 1999 r. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą PHU Otto Plus Mirosław Jan Dąbrowski. W latach: 2000 – 2002 i 2005 – 2007 był Wiceprezesem Zarządu Delko S.A., od 2002 r. do 2007 r. Prezesem Zarządu Delko Otto Sp. z o.o. W latach: 1995 – 2000; 2003-2005 i 2007-2012  był Członkiem Rady Nadzorczej Delko S.A.; w latach: 2003- 2005 Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki. Od 24. kwietnia 2012 r. wiceprezes Delko S.A.
Mirosław Jan Dąbrowski ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ponadto, ukończył liczne szkolenia m.in. w zakresie zarządzania i księgowości.

Rada Nadzorcza Spółki zwolniła Pana Mirosława Jana Dąbrowskiego z zakazu konkurencji w związku z czynnościami podejmowanymi przez niego w PHU Otto Sp. j., Delko Otto Sp. z o.o. i działalności gospodarczej Otto Plus. Pan Mirosław Jan Dąbrowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168