• d
  • d
  • d
  • d
  • d

Raport bieżący nr 16/2014

Data: 10.07.2014 r.
Raport bieżący nr 16/2014

Temat: Nabycie akcji przez członka zarządu.

Podstawia prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Zarząd Delko S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10. lipca 2014 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Mirosława Jana Dąbrowskiego, Wiceprezesa Zarządu Spółki o nabyciu przez niego w dniu 7. lipca 2014 roku 19.000 akcji Delko S.A. po cenie jednostkowej 5,60 złotych za akcję. Transakcja została zawarta na rynku regulowanym podczas sesji giełdowej (system notowań ciągłych) za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn.zm) oraz §2 ust.5 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229, poz. 1950)

 

Nasi Partnerzy

Delko S.A.

Gostyńska 51, 63-100 Śrem

Biuro Handlowe

ul. Wydawnicza 32, 04-610 Warszawa

MBank      

nr konta: 87 1140 1124 0000 5911 3200 1002

  • KRS: 0000024517
  • NIP: 785-10-03-396
  • Regon: 630306168